Zadzwoń do nas

y ​22 203 62 28

W czym pomagamy ?

Schizofrenia

Często ujawnia się już u nastolatków, trudno ją jednak zdiagnozować i dlatego terapię nie zawsze zaczyna się na czas. Często też istnieją sprzeczne opinie na temat zasadności psychoterapii schizofrenii. Jest to jednak bezwzględnie wskazane, ponieważ choroba ta może mieć katastrofalne skutki, jeśli się ją zaniedba. 


Dezorganizacja życia

Termin „schizofrenia” oznacza rozszczepienie umysłu, a istotą tej choroby są zaburzenia w postrzeganiu rzeczywistości i samego siebie, bądź też całkowita niezdolność ich oceny. Schizofrenia ma szereg objawów, zależnie od rodzaju choroby, a tych jest wiele, m.in. schizofrenia paranoidalna, katatoniczna, rezydualna, prosta. Zdecydowanie najczęściej diagnozuje się ten pierwszy rodzaj.
Schizofrenia najczęściej daje objawy, które bardzo poważnie dezorganizują życie chorego, uniemożliwiają mu normalne funkcjonowanie w społeczeństwie, podejmowanie zatrudnienia, nawiązywanie relacji z ludźmi itp. Urojenia, omamy, otępienie, katatonia, myśli i próby samobójcze, bardzo powszechne wśród schizofreników ciężkie okaleczanie się – to tylko niektóre z problemów, jakich mogą doświadczyć osoby dotknięte. By tłumić objawy choroby, stosuje się silne neuroleptyki, jednak sama farmakoterapia to za mało. Chorzy na schizofrenię w każdym przypadku wymagają też intensywnej psychoterapii, a jeśli zaniedba się ten obowiązek, skutki mogą być tylko złe. 

Dlaczego terapia?

Osoby cierpiące na schizofrenię nie tylko doświadczają problemów związanych stricte z chorobą oraz skutkami ubocznymi zażywanych leków, ale też podatne są na inne zaburzenia, przede wszystkim nerwicę i depresję. Jest to często związane z poczuciem wyobcowania, niedostosowaniem, nieumiejętnością życia w społeczeństwie. Bardzo często wskazuje się też na poczucie pustki, które nieustannie towarzyszy schizofrenikom. Psychoterapia pomaga nie tylko walczyć z chorobą, ale i niwelować te problemy, dzięki czemu chorzy mogą odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie i wieść praktycznie normalne życie. ​​


Email: kontakt@punktwsparcia.pl

Zadzwoń do nas

y 22 203 62 28