Zadzwoń do nas

y ​22 203 62 28

Terapeuci

Urszula Dzień

Jest psychologiem, psychoterapeutą absolwentką Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, uczestnikiem czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA. 

Pracuje z osobami, które:
  • ​są uzależnione od substancji psychoaktywnych np. alkoholu,
  • są współuzależnione ( są lub były w związku z osobą uzależnioną),
  • wychowywały się w rodzinie, w której jedno z rodziców piło nadmiernie,
  • doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi,
  • borykają się w swoim życiu z trudnościami wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartość i poczucia braku nadziei,
  • doświadczają kryzysu w życiu,


Ma doświadczenie pracy z osobami uzależnionymi i członkami rodzin: współuzależnienie, syndrom DDA (dorosłe dzieci alkoholików). Prowadzi krótko terminową terapię pary.
Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w kontekście obciążających wydarzeń z przeszłości, przeżywające konsekwencje negatywnej samooceny, chcącymi poprawić swoje relacje z innymi, doświadczającymi kryzysu.
Pracuje w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy innych kierunków szkół terapeutycznych.​​


Email: kontakt@punktwsparcia.pl

Zadzwoń do nas

y 22 203 62 28