Zadzwoń do nas

y ​22 203 62 28

Dla kogo ?

Psychoterapia indywidualna

Czas: 50 min

Cena: 130 zł

Częstotliwość: raz w tygodniu


Oferta: nerwica, depresja, złość, natręctwa, ataki paniki, problemy w relacjach, rozstanie, traumy, zaburzenia odżywiania, fobie, lęki, stres, dolegliwości fizyczne natury psychicznej, wypalenie zawodowe, bezsenność, uzależnienia 

​​Terapia to spotkanie dwóch osób – terapeuty z klientem. W gabinecie możesz dyskretnie, w bezpiecznych warunkach przedstawić swój problem. Zostaniesz wysłuchany, zrozumiany, nikt nie będzie Cię oceniał ani pouczał, nikt nie będzie Ci przerywał. Czas wizyty to Twój czas, to czas dla Ciebie. Ty jesteś najważniejszy. Podczas sesji dowiemy się skąd się bierze problem, dlaczego trwa, jakie schematy Twoich działań podtrzymują go, co zrobić, żeby nastąpiła pożądana zmiana. 

Spotykamy się co tydzień przez godzinę. Ważna jest częstotliwość spotkań, bo żeby proces terapii postępował wizyty powinny być regularne. Czasami też pomiędzy sesjami otrzymasz zadanie do zrobienia w domu, bo systematyczna praca nad problemem jest kluczowa dla uzyskania wymiernych efektów.

Pierwsze spotkanie to omówienie natury problemu, ustalenie wstępnych celów terapii. Kolejne dwa spotkania, to czas dla terapeuty na stworzenie konceptualizacji problemu, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co powoduje problem, jaka jest jego geneza. Następne sesje, to zastosowanie już konkretnych technik dobranych do rodzaju zgłaszanego problemu. Używamy narzędzi wypracowanych na gruncie terapii integracyjnej i poznawczo-behawioralnej. 

Istotą terapii jest poznanie natury problemu  i wyposażenie Cię w narzędzia niezbędne do rozwiązania go. Na sesji nauczysz się nowych wzorców zachowań. Czas sesji, to również czas pracy z emocjami, niejednokrotnie stłumionymi i niewyrażanymi przez długi czas lub wręcz odwrotnie rozchwianymi i wyrażanymi nieadekwatnie. Kolejną wartością sesji jest zmiana Twojej perspektywy, pokazanie innej strony problemu, podważanie niektórych przekonań. 

Prowadzimy terapię w nurcie integracyjnym i poznawczo-behawioralnym:

 • Nurt integracyjny powstał na bazie dorobku innych nurtów psychoterapii. Łączy on w sobie wszystkie narzędzia z różnych szkół, by jak najskuteczniej trafiać w sedno problemów. Terapeuta może sobie wybrać narzędzia, które będą najbardziej adekwatne do pracy z danym problemem
 • Nurt poznawczo- behawioralny oparty jest na założeniu, że wszystkiego, także niepożądanych zachowań możemy się nauczyć, ale skoro nauczyć, to i oduczyć. Zgodnie z zasadami tego nurtu dana myśl generuje emocje a te są nośnikiem naszych zachowań. Techniki poznawcze opierają się głównie na restrukturyzacji poznawczej, czyli modyfikacji naszych myśli, zaś techniki behawioralne polegają na wdrażaniu nowych zachowań w miejsce starych nieadaptacyjnych wzorców.


​Obszary, w których prowadzimy psychoterapię:

 • Zaburzenia lękowe (nerwica) – nerwica, fobia społeczna, nerwica natręctw, PTSD (trauma)
 • Zaburzenia nastroju – depresja, depresja sezonowa, dystymia, depresja poporodowa, baby blues
 • Zaburzenia odżywiania
 • Schizofrenia
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze
 • Relacje interpersonalne
 • Stres, wypalenie zawodowe
 • Złość
 • Zaburzenia somatyzacyjne (dolegliwości fizyczne natury psychicznej)
  ​​​

Pracujemy posługując się metodami focusingu, EMDR, wywiadem motywującym i innymi będącymi katalizatorem wdrażania pożądanej ZMIANY systemu poznania i doświadczania. 


Email: kontakt@punktwsparcia.pl

Zadzwoń do nas

y 22 203 62 28