Zadzwoń do nas

y ​22 203 62 28

Dla kogo ?

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa – pomoc w trudnych sytuacjach

Mianem kryzysu można określić wszystko, co sprawia, że człowiek czuje się źle w sytuacji, w jakiej się znalazł oraz napotkał na przeszkodę, która uniemożliwia mu osiąganie celu czy też stracił swój cel życiowy. 

Mogą to być więc bardzo różne sytuacje – uzależnienie czy współuzależnienie, śmierć bliskiej osoby, wypadek, czy strata pracy. Jeśli sytuacja taka ma bardzo negatywny wpływ na nasze funkcjonowanie, to warto skorzystać z pomocy terapeuty. I tutaj przydatna okazuje się interwencja kryzysowa. 

Na czym polega interwencja kryzysowa? 

Najważniejszym celem psychoterapeuty podejmującego interwencję kryzysową wobec pacjenta jest poprawienie samopoczucia klienta poprzez zmianę percepcji, przetworzenie i wyrażenie tłumionych emocji a tym samym zredukowanie doznawanego silnego lęku. Nade wszystko rolą terapeuty jest również zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Na terapii pracuje się również nad zidentyfikowaniem zasobów, tak ważnych w kryzowej sytuacji. Terapeuta proponuje też i wskazuje możliwe, preferowane działania, jakie pacjent powinien podjąć, by poprawić swoją sytuację i przywrócić swoje życie na właściwe tory. 

W trudnych sytuacjach właściwie podejmowana interwencja kryzysowa ma niebagatelne znaczenie i jest niezwykle skutecznym sposobem terapii. Daje poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie, że pacjent jest w stanie zapanować nad swoim życiem, przywrócić harmonię i równowagę, mimo tego, co się w nim wydarzyło. To zaś spełnia nieocenioną rolę dla poczucia pewności i stabilności emocjonalnej i życiowej. ​

Czasem jest tak, że kryzys jest dla nas szansą. Szansą zatrzymania się, przewartościowania, odrzucenia tego co szkodzi i pielęgnowania tego co wartościowe. ​​


Email: kontakt@punktwsparcia.pl

Zadzwoń do nas

y 22 203 62 28